เพื่อ SMEs ที่ต้องการสร้างแคตตาล็อก
ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ และครอบคลุมที่สุด
999 บาท
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Template
Quick Connect
1 ปี
(จำนวน 10 หน้า)
สั่งพิมพ์ได้ทันที
ไม่สามารถ download PDF ได้
กดแชร์ผ่าน
Email , Facebook
สำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการส่ง
ต่อแคตตาล็อกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
1,999 บาท
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
PDF File
Quick Connect
1 ปี
(50 หน้า : 50 MB.)
สั่งพิมพ์ได้ทันที
download PDF ไม่จำกัด
กดแชร์ผ่าน
Email , Facebook
สร้างการรับรู้ที่มากกว่าแคตตาล็อก
ธรรมดาทั่วๆไป ให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากกว่า
3,745 บาท
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Features
PDF File
ใส่ลิ้งค์ยูทูปได้
ใส่แกลอรี่ภาพได้
รองรับ Url : Website
ตรวจสอบสถิติได้
รองรับการทำภาพ 360 องศา
สามารถใส่เสียงเฉพาะจุดได้
ใส่ทางลัดไปหน้าที่ต้องการได้
Quick Connect
1 ปี
(100 หน้า : 100 MB.)
สั่งพิมพ์ได้ทันที
download PDF ไม่จำกัด
กดแชร์ผ่าน
Email , Facebook
เพื่อธุรกิจและองค์กรที่ต้องการ
ขับเคลื่อน และตอกย้ำภาพลักษณ์
Customize
Features
PDF File
ใส่ลิ้งค์ยูทูปได้
ใส่แกลอรี่ภาพได้
รองรับ Url : Website
ตรวจสอบสถิติได้
รองรับการทำภาพ 360 องศา
สามารถใส่เสียงเฉพาะจุดได้
ใส่ทางลัดไปหน้าที่ต้องการได้
Quick Connect
แหล่งรวมแค็ตตาล็อกธุรกิจของท่าน
Annual License
Web Catalogue
Application (iOS , Android)
Registration (Email/Facebook)