"smartcatalogue.com" เป็นแหล่งรวบรวมแค็ตตาล็อกที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีสินค้า และกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเผยแพร่สินค้า และบริการในรูปแบบใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมสามารถค้นหาสินค้าและบริการของท่าน ซึ่งสามารถส่งต่อผ่าน Social ได้โดยอิสระ ทั้งนี้ทางทีมงานมีการจัดทำ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการของผู้ประกอบการได้โดยง่ายอย่างรวดเร็ว

วิสัยทัศน์ (Vision)

Smartcatalogue สนับสนุนให้ตลาดไทยเติบโต และก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ สิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่การรองรับ แต่ช่วยผลักดัน และสร้างการเติบโตที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการ

พันธกิจ (Mission)
  • มุ่งมั่นพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั่วโลกให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมที่สุด
  • มุ่งหน้าพัฒนาและปรับปรุงแพลทฟอร์ม (Platform)ให้มีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยคุณภาพ
  • มุ่งเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม การเชื่อมต่อของผู้ซื้อและผู้ขายในหลายช่องทาง และ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ให้เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ทุกการค้นหา SMEs คุณภาพ ค้นหาได้จาก Smartcatalogue.com
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ (Advantages and Benefits)
  • สามารถนำ Catalogue หรือ Company Profile หรือเอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา เปลี่ยนเป็น Digital Catalogue และ Digital Company Profile
  • Catalogue สามารถแสดงผลเป็นแบบ Interactive ทำเนื้อหาสินค้าและบริการของท่านเป็นที่น่าสนใจ และน่าติดตาม
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับองค์กรของท่าน ด้วยการนำเสนอเนื้อหา Interactive Features สำหรับ Catalogue ของท่าน อาทิ PDF, Image (Slide View, Popup, Overlay, Video (Online & Offline), YouTube (Online), Audio, HTML,Customizable Buttons, Email Sharing เป็นต้น
  • เพื่อช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าหาองค์กรของท่านได้ง่ายขึ้นโดยผ่าน Quick Connect Features